พ่นยาฆ่าเชื้อโรค เชื้อไวรัส ไข้หวัดต่างๆ วัณโรค ไข้หวัดใหญ่ พ่นฆ่าแมลง พ่นฆ่าแมงมุม
ReadyPlanet.com
dot dot
พ่นฆ่าเชื้อโรค เชื้อไวรัส

บริการพ่นยาฆ่าเชื้อโรค เชื้อไวรัส สายพันธุ์ต่างๆ เช่นไข้หวัดใหญ่ ไข้ที่มาจากไวรัส หรือ เชื้อโรคที่แพร่ในอากาศ บริการ พ่นฆ่าแมลง เช่น แมงมุม มด ยง และ เชื้อโรค เชื้อรา ไข้หวัดต่างๆ พ่นฆ่าแมลงต่างๆ พ่นได้ทุกที่ทั้งในโรงงาน และ อาคาร บ้าน โรงเรียน และ สถานที่ต่างๆ ทั่วไป บริษัทฯ ให้บริการทั้งในพื้นที่ปกติ และการโรยตัวลงไปในพื้นที่แคบๆ การบริการพ่นยาฆ่าเชื้อโรค เชื้อรา ไวรัสต่างๆ สามารถให้บริการได้ทั้งแบบพ่นไปในอากาศ และ พ่นโดยวิธีใช้น้ำ เพื่อเป็นการล้างทำความสะอาดไปพร้อมๆ กัน และนอกเหนือจากการพ่อนฆ่าเชื้อโรค พ่นฆ่าเชื้อ หรือ พ่นฆ่าเชื้อไวรัส ไข้หวัดต่างๆ แล้ว เรายังให้บริการพ่นฆ่าแมลงต่างๆ เช่น พ่นฆ่าแมงมุม พ่นฆ่ามด ยุง  พ่นฆ่าแมลง ที่อาจจะเป็นภัยต่อร่างกาย และ สินค้า ด้วย ตรวจสอบราคาก่อนตัดสินใจ เรานำเสนอราคาที่เป็นธรรม หากมีราคาที่อยู่ในใจ เรายินดีเสนอราคาที่ต่ำที่สุด

 

โทรด่วนตอนนี้ 085.552.3000 คุณรัตนา

 

 

หมายเหตุ : เอกสารประกอบน้ำยา จัดส่งให้พร้อมใบเสนอราคา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลายๆ ท่าน ที่ประสบปัญหาเชื้อโรค จากสภาพอากาศ หรือ สัตว์ต่างๆ หรือ การถ่ายทอดจากคนสู่คน เช่นไข้หวัดต่างๆ  หรือเชื้อโรค ที่มากับน้ำท่วมขังจกาน้ำท่วม หรือ ฝนตก ซึ่งมีที่เชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย ไวรัส และยีสต์  ซึ่งเชื้อโรคเหล่านี้ จะเข้ามาอยู่ในบ้าน โรงงาน Office สำนักงาน ของท่าน ถึงแม้ว่าสถานที่ นั้นจะอยู่ในที่สูงขึ้นไป เช่น ชั้น 2 หรือ ชั้น 3  เชื้อโรคเหล่านี้ ก็สามารถที่กระจายไปได้ 

สำหรับท่านที่ต้องการพ่นฆ่าเชื้อโรค ควรทำทันทีภายหลังจากพบเชื้อต่างๆ และ ควรจะเคลียร์หรือคลุมของเรียบร้อยแล้ว โดยทางบริษัทฯ จะใช้เครื่องพ่นละอองน้ำยาไปบนผนังและพื้นที่ที่มีปัญหา หรือ พ่นไปในอากาศ และหลังจากทำบริการแล้วก็สามารถเข้าอยู่ได้ทันที เพราะเป็นการฆ่าเชื้อ ด้วยน้ำยา ที่มีประสิทธิภาพ

การพ่นยาฆ่าเชื้อโรค ต้องทำทั้ง 2 ส่วน ได้แก่

1. พ่นยาฆ่าเชื้อโรค เชื้อไวรัส เชื้อรา ที่ผนัง  ซึ่งเป็นการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเฉพาะ เชื้อโรคที่อยู่ที่ผนัง โดยการพ่น อัดเข้าไปยังผนังต่างๆ ทั้งภายนอก และ ภายใน แต่โดยปกติ แนะนำให้พ่นเฉพาะ ภายในเพียงอย่างเดียว ก็ได้

2. พ่นยาฆ่าเชื้อโรค เชื้อแบคทีเรีย และ ดับกลิ่น ในอากาศ  ซึ่งการพ่นลักษณะนี้ จะเป็นการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ที่อยู่ในอากาศ โดยเฉพาะพื้นที่ภายในบ้าน โรงงาน สำนักงาน โรงเรียน หรือ อาคาร สำนักงานต่างๆ การพ่นฆ่าเชื้อโรค เชื้อ ไวรัส ลักษณะนี้ จะเป็นการฆ่าเชื้อโรคที่ได้ผลดี เพราะทำยาฆ่าเชื้อดรค จะเข้าไปจับกัยเชื้อไวรัส เชื้อโรคต่างได้ทันที ทั้งนี้ น้ำยาฆ่าเชื้อที่เรานำมาใช้ ไม่เป็นอันตรายกับคนที่อยู่ในสถานที่นั้นๆ อีกด้วย 

สิ่งที่เจ้าของสถานที่ จะต้องเตรียม และ ต้องประเมินพื้นที่ คร่าวๆ โดยดูพื้นที่ ที่ต้องการฉีดพ่น เป็น ตารางเมตร ( กว้าง x ยาว ) 

1. วัดขนาดผนัง (เพื่อคำนวณพื้นที่การพ่นยาฆ่าเชื้อที่ผนัง) โดยใช้ความสูงของผนัง และ ความยาวของผนัง มาคำนวณ เช่น ผนังสูง 2.5 เมตร และ มีความยาวทุกด้านรวมกัน 20 เมตร  ก็จะได้พื้นที่ ทั้งหมด 50 ตารางเมตร ( ทั้งนี้หากไม่สามารถทราบพื้นที่ได้ ก็ใช้วิธีนับการการเดิน ซึ่ง การเดิน 1 ก้าว ให้ถือว่าเป็น 1 เมตร นันได้เท่าไรก็รู้จำนวนความยาว ส่วนความสูง โดยประมาณถ้าเป็นอาคาร บ้าน สำนักงานทั่วไป ก็ประมาณ 2.5 -3.5 เมตร )

2. วัดขนาดพื้น (เพื่อคำนวณพื้นที่การพ่นยาฆ่าเชื้อในอากาศ) โดยใช้ความกว้าง และ ความยาวของพื้นที่ภายในสถานที่มาคำนวณ เช่น พื้น กว่า 10 เมตร และ ยาว 10 เมตร ก็จะได้พื้นที่ทั้งหมด 100 ตารางเมตร

อัตรค่าบริการ (เฉพะาะกรุงเทพฯ และ บริมลฑล) กรณีต่างจังหวัด กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 

1. พื้นที่พ่นยาฆ่าเชื้อ น้อยกว่า 1,000 ตรม. คิดค่าบริการแบบเหมา

2. พื้นที่พ่นยาฆ่าเชื้อ เกินกว่า 1,000 ตรม. คิดค่าบริการเป็น ตารางเมตร

 

น้ำยาฆ่าเชื้อโรคในอากาศ ที่ใช้ ได้แก่ น้ำยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย และ ไวรัสสายพันธุ์ต่างๆ

 

ลักษณะทั่วไป  เป็นน้ำยาที่ใช้สำหรับฆ่าเชื้อโรคต่างๆ ได้ เช่น    สามารถใช้ฆ่าเชื้อไวรัส เชื้อโรคต่างๆ ได้  (ตามเอกสารที่ส่งให้ของผู้ผลิตน้ำยา )

คุณสมบัติ / ประโยชน์ โดยรวม ( มีเอกสาร MSDS ให้ตอนเสนอราคา ซึ่งจะแตกต่างกันในแต่ละน้ำยาที่ใช้  )

 

 

ลักษณะการใช้งาน

               

1.    ใช้ฆ่าเชื้อโรคที่มากับอากาศ หรือ น้ำ หรือพาหะอื่นๆ เช่น บุคคลที่เป็นหวัด สัตว์ที่เป็นพาหะ สิ่งของที่เป็นพาหะ  

2.   แนะนำให้ใช้ป้องกันการระบาดของเชื้อโรคใน  โรงงาน โรงอาหาร สำนักงาน สถานศึกษา   โรงภาพยนตร์   สปอร์ตคลับ   สนามบิน    สำนักงาน   โรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่ม   ฟาร์มโคนม   ภัตตาคาร

3. สามารถฆ่าเชื้อต่างๆ ในแต่ละผลิตภัณฑ์  ( มีเอกสาร MSDS ส่งให้ตอนเสนอราคา )

 

การพ่นฆ่าแมลง ประกอบไปด้วยสารออกฤิทธิ์ Cypermethrin และ Tetramethrin ซึ่งเป็นสารกลุ่ม ไพรีทรอยด์สังเคราะห์

และสาร เสริมฤิทธิ์ Piperonyl butoxide ทำให้สามารถกำจัดแมลงบิน แมลงคาน ได้ผดดีอย่างชัดเจน เช่น ยุง แมลงวัน

แมลงสาบ แมลงมุม มด มอด เห็บ หวัด และ แมลงปีกแข็งต่างๆ

สอบถาม ที่ 085.552.3000 คุณรัตนา

พ่นฆ่าแมลงต่างๆ ที่นี่ http://www.cleanplusthailand.com/พ่นกำจัดแมลงมุม-โรงงาน-ECCO.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : ให้บริการพ่นฆ่าแมลงโดย บริษัท อีคอน เพสท์ เมเนจเม็นท์ จำกัด

 

 

 

  

 

 dot
dot
dot
ทำความสะอาดในโรงงานทุกชนิด
dot
bulletปัดหยากไย่
bulletผนังไอโซวอล์ล ISO WALL
bulletถังน้ำมันเตา
bulletถังแป้ง
bulletเครื่องจักรต่างๆ
bulletการป้องกันฝุ่นในโรงงาน
dot
นโยบายรับประกันคุณภาพ
dot
bulletรับประกันคุณภาพ การให้ บริการทำความสะอาด
dot
สัมภาษณ์ Clean Plus ( Thailand ) Co.,Ltd.
dot
bulletหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ สัมภาษณ์ คุณบดินทร์ แสวงดี
bulletรายการชั่วโมงเศรษฐกิจ สัมภาษณ์ คุณบดินทร์ แสวงดี
bulletเวปดัง..สัมภาษณ์ คุณบดินทร์ แสวงดี
dot
บ. คลีน พลัส (ประเทศไทย) จำกัด ออกรายการ ต่างๆ
dot
bulletอาชีพสุดขีด กับ นางสาวไทยปี59
bulletออกรายการประเทศสวีเดน
bulletออกรายการ The Job ช่อง 5 “เดี่ยว-สุริยนต์” โชว์เสียว!! โรยตัวเช็ดตึก 10 ชั้น
bulletออกรายการ TNN 24
dot
ลูกค้าที่ให้บริการ
dot
bulletลูกค้าของเรา
dot
บริการแบบ One Stop Services
dot
bulletบริการทำความสะอาด โชว์รูม หรือร้านค้า ที่มี สาขาจำนวนมาก
dot
ตัวอย่าง ลูกค้าที่ให้บริการ
dot
bulletโรงงานรถยนต์ Honda
bulletโรงงงาน CP Ram
bulletปตท ศูนย์ฝีกอบรม
bulletโชว์รูม Maserati
bulletโชว์รูม VOLVO
bulletปัดหยากไย่โรงงาน ECCO
bulletพ่นกำจัดแมลงมุม โรงงาน ECCO
bulletอาคารธนาคาร ธกส
bulletปัดหยากไย่ บ.เสริมสุข สุราษฎร์ธานี
bulletปัดหยากไย่ บ.เสริมสุข ชลบุรี
bulletปัดหยากไย่ โรงงานรถยนต์ซุซูกิ
bulletปัดหยากไย่ โรงงานอายิโนโมโต๊ะ
bulletปัดหยากไย่ ขัดพื้น โรงงานยำยำ
bulletศูนย์กระจายสินค้า TCD
bulletสนามเทนนิส ราชกรีฑาสโมสร
bulletสนามฝึกซ้อม Golf The Pine
bulletปัดหยากไย่ โรงงานคาลบี้
bulletขัดพื้นลงแว็กกระเบื้องยาง บ. เกจิ ซังเกียว
bulletกระจกภายนอก ตึกเดลินิวส์
bulletถังน้ำมันเตา บริษัทคิวพี
bulletอาคารกระทรวงวัฒนธรรม
bulletอาคาร ZULEX
bulletทำความสะอาดผนัง โรงงานบางยี่ขัน
bulletลอกสติกเกอร์ และ ทำความสะอาดภายนอก ตึกสาขา AIS
bulletทำความสะอาดพรรคประชาธิปัตย์
bulletทำความสะอาดเครื่องจักร
bulletปัดหยากไย่ในโรงงาน
bulletบมจ.ผลิตไฟฟ้า
bulletทำความสะอาด Show Room TOYOTA
bulletอาคาร Exchange 34 ชั้น
bulletป้าย True Fitness
bulletป้ายธนาคารกรุงเทพ
bulletอาคาร BIOTEC สวทช.
bulletสาขา อิออน ธนสินทรัพย์
bulletอาคารวิทยาศาสตร์สิรินธร
bulletเสามงคล วัดพระธรรมกาย สูง 55 เมตร
bulletโรงงานกระดาษ Double A
bulletอาคาร ไทยรุ่งยูเนี่ยน คาร์
bulletธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ตึก 1-2 SkyLight รอบธนาคาร
bulletShow Room SB เฟอร์นิเจอร์
bulletBig Clean ซูซุกิ พระราม 3
bulletอาคาร Pack Food
bulletอาคาร TCC กลุ่มเบียร์ช้าง
bulletHSBC สาขาทองหล่อ
bulletเอสเพนาด รัชดา
bulletโรงงานซานมิเกล
bulletอาคาร Toys Mart
bulletหน้ากากร้าน Home Work
bulletShow Room ซีเมนต์ไทย ทั่วประเทศ
bulletอาคาร ธนชาต
bulletตึกอาคาร สูง 44 ชั้น
bulletอาคาร Rose Media
bulletShow Room เฟอร์นิเจอร์ Concept
bulletShow Room Mitsubishi
bulletShow Room TOYOTA
bulletShow Room Chevrolet
bulletศูนย์มะเร็งแห่งชาติ
bulletตึกใหม่ กรมการประกันภัย รัชดา 32
bulletร้านกาแฟ Amazon
bulletปตท.สำนักงานใหญ่
bulletปตท.ปั้มน้ำมัน
bulletโชว์รูม SUZUKI
dot
ตัวอย่างประเภทของการ ทำความสะอาด
dot
bulletทำความสะอาดโคมไฟ
bulletทำความสะอาดผ้าใบ เต้น ผ้าม่าน OutDoor
bulletทำความสะอาดถังน้ำมัน
bulletทำความสะอาดถังแป้ง
bulletทำความสะอาด อลูมิเนี่ยม คอมโพสิต
bulletทำความสะอาด โรงงาน โครงหลังคา ปัดหยากไย่
bulletทำความสะอาด โครงเหล็ก ในโรงงาน
bulletทำความสะอาด ป้าย Show Room ต่างๆ
bulletทำความสะอาดผนังไอโซวอลล์ : IsoWall
bulletทำความสะอาดบ่อน้ำพุ
bulletทำความสะอาด ขี้นก บนอาคาร
bulletทำความสะอาดลานจอดรถ ในห้างสรรพสินค้า
bulletทำความสะอาดมุ้งลวด
bulletทำความสะอาดพื้น
bulletทำความสะอาดเครื่องจักรโรงงาน
bulletทำความสะอาดเก้าอี้Office
bulletทำความสะอาดเก้าอี้พลาสติก
bulletทำความสะอาด Box ถังในโรงงาน
bulletทำความสะอาดแผ่นฝ้าในที่สูง
bulletทำความสะอาด กระจก ในที่สูง
bulletทำความสะอาดพื้น
bulletทำความสะอาด Solar Cell โซล่า เซล Solar Farm
bulletทำความสะอาด ลอกสติกเกอร์ ในที่สูง
bulletทำความสะอาด หลังคาอะคิลิก
bulletทำความสะอาด กระเบื้ยงโมเสค
bulletทำความสะอาด หินทราย ภายนอกอาคารสูง
dot
ตัวอย่าง Before & After
dot
bulletผ้าใบ เต้น
bulletผนังไอโซวอล์ล
bulletพื้นภายในอาคาร และ ภายนอก
bulletหินทราย อาคารราชกรีฑาสโมสร
bulletComposite และ กระจก อาคารต่างๆ
bulletShow Room Mitsubishi
bulletShow Room Chevrolet
bulletShow Room SB Furniture
dot
ทำความสะอาดโรงงาน หลังน้ำท่วม
dot
bulletทำความสะอาดโรงงานหลังน้ำท่วม
bulletโรงงานหลังน้ำท่วม ก่อน-หลัง พิสูจน์ ได้ด้วยผลงาน
bulletรั้ว รอบโรงงาน สะอาดได้ชั่วพริบตา
bulletลานปูน 20 ไร่ สะอาดไร้ที่ติ
bulletขัดแบบนี้ สะอาดหมดจด
dot
บ. คลีน พลัส (ประเทศไทย) จำกัด นำเข้า Water Coat จากประเทศญี่ปุ่น
dot
bulletออก Booth งานสถาปนิก 54
bulletWater Coat คืออะไร
bulletองค์ประกอบของ Water coat
bulletเหตุผลในการเลือก Water Coat
bulletประโยชน์ของ Water Coat
bulletตัวอย่าง coating
dot
dot
bulletเคลือบกระจกเพื่อป้องกันความร้อน
dot
เคล็ดไม่ลับ วิธีทำความสะอาด
dot
bulletทำความสะอาดรถยนต์
bulletวิธีทำความสะอาดสีที่เปื้อนหน้าต่างผลมาจากการทาบ้าน
bulletวิธีทำความสะอาดคราบน้ำมันบนพื้นปูนซีเมนต์ให้สะอาดเอี่ยม
bulletวิธีทำความสะอาดรอยดินสอหรือดินสอเทียนที่ติดบนวอลล์เปเปอร์
bulletวิธีทำความสะอาดพื้นที่ทำด้วยไวนิลให้สะอาดหมดจด
bullet วิธีทำความสะอาดคราบสกปรกที่เปื้อนกระเบื้องเคลือบ
bulletวิธีทำความสะอาดพื้นโรงรถที่เปื้อนน้ำมันเครื่อง
bullet10 วิธีทำความสะอาดบ้าน
bulletวิธีทำความสะอาดกระจก เช็ดกระจกอย่างไร? ให้สะอาด
bulletแนะนำวิธีล้างรถ ทั้งภายนอกและภายใน
bulletทำความสะอาดตุ๊กตาหมี
bulletการทำความสะอาดที่นอน
bulletทำไมต้องทำความสะอาดครั้งใหญ่ก่อนตรุสจีน
dot
ประกันภัยที่จำเป็นสำหรับทรัพย์สิน
dot
bulletการประกันภัยทรัพย์สิน (Property Insurance)
bulletประกันอัคคีภัย
bulletการประกันการเสี่ยงภัยทุกชนิด
dot
สูตรสำเร็จ.....ใช้ชีวิตอย่างมีสไตล์
dot
bullet20 เริ่มต้นฝันที่เป็นจริง
bullet30 สร้างรากฐานเพื่อความมั่นคง
bullet40 ค้นหาการหารายได้ที่เหมาะสม
bullet50+ สร้างรายได้ จัดการความเสี่ยงให้สมดุล
dot
ข้อคิดดีๆ ของผู้บริหารชั้นนำ ของประเทศไทย
dot
bulletคุณธนินท์ เจียรวนนท์
bulletคุณเจริญ สิริวัฒนภักดี
bulletคุณอนันต์ กาญจนพาสน์
bulletท่านผู้หญิงนิรมล สุริยสัตย์
bulletคุณโพธิ์พงษ์ ล่ำซำ
bulletคุณพรเทพ พรประภา
bulletคุณไชยวัฒน์ เหลืองอมรเลิศ
dot
Idea ดีๆ สำหรับวันสบายๆ
dot
bulletนิทานกระต่ายกะเต่า ฉบับ MBA
bulletBlue Ocean Strategy
bulletนวัตกรรมด้วยวิธีคิดแบบ BLUE OCEAN
bulletข้อคิดของ ซีอีโอ
bulletBrand Extension การรุกคืบเพื่อขยายผลกิจการ
bulletเรื่อง ของ บักหม่อง
bulletการจัดการทางการเงินและการจัดการความมั่งคั่ง
dot
เกร็ดความรู้ต่างๆ
dot
bulletเกร็ดความรู้ 5ส
dot
บริการต่างๆ จากลูกค้า ที่ใช้บริการ ( ฝากข้อมูลฟรี )
dot
bulletInsure Plus ประกันรถยนต์
bulletต่อทะเบียนรถ ทุกชนิด
dot
สมัครสมาชิกเพื่อรับข่าวสาร

dot
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ด้วยเพราะความสะอาดเป็นสิ่งจำเป็น ที่จะถูกละเลยไปไม่ได้ เพิ่มเติมเต็มความสมบูรณ์ของสถานที่ ให้..เรา...บริการทำความสะอาด ในสถานที่ของท่าน ... พบกับ การบริการทำความสะอาด ที่หลากหลาย ที่จะทำให้สถานที่ของท่าน พร้อมที่จะให้บริการกับลูกค้า หรือการพักผ่อนของคุณ เป็นชั่วโมงที่ไม่ธรรมดา ติดต่อที่ Email : cleanplusthailand@gmail.com หรือ ติดต่อ คุณรัตนา 085.552.3000