ทำความสะอาด บริการทำความสะอาด ทำความสะอาด ซักพรม ซักพรม ทำความสะอาดพรม
ReadyPlanet.com
dot dot
40 ค้นหาการหารายได้ที่เหมาะสม

40 ค้นหาการลงทุนที่เหมาะสมImage


 

หลังจากผ่านการทำงานมาช่วงระยะเวลาหนึ่ง ชีวิตในวัยสี่สิบจะเริ่มมีความสมบูรณ์มากขึ้น ทั้งในด้านการทำงานที่มีความรู้ ทักษะ ความชำนาญ และประสบการณ์ที่มากขึ้น ด้านครอบครัวที่มีความมั่นคง ทั้งจากหน้าที่การงานของคู่ครองที่ก้าวหน้าขึ้น หรือลูกๆ ที่โตขึ้น สามารถรับผิดชอบตัวเองได้มากขึ้น

การวางแผนทางการเงินในช่วงวัยสี่สิบ จึงควรเน้นการปรับเปลี่ยนแผนการเงินของช่วงวัยสามสิบให้มีความต่อเนื่อง และเหมาะสมกับอายุที่เพิ่มขึ้นและสอดรับกับสภาวะแวดล้อมด้านต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนี้

กำหนด/ทบทวนเป้าหมายที่ต้องการ

เป้าหมายบางอย่างอาจจะบรรลุผลได้ในช่วงวัยนี้ ซึ่งคุณอาจต้องกลับไปทบทวนว่าการบรรลุผลนั้นเป็นไปตามช่วงเวลาที่คุณกำหนดไว้ หรือเพราะคุณตั้งเป้าหมายต่ำเกินไป แต่ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุผลใด คุณก็ควรตั้งเป้าหมายใหม่ที่ไม่สูงหรือต่ำเกินไป และไม่ลืมที่จะตรวจสอบสุขภาพทางการเงินของตนเอง เพื่อสำรวจดูว่าคุณมีหนทางที่จะทำเป้าหมายให้เป็นจริงได้มากน้อยแค่ไหนด้วย  

 

ออมเงินอย่างสม่ำสเมอ

เป็นช่วงที่ชีวิตเริ่มลงตัวมากขึ้น คุณอาจจะแบ่งเงินรายได้สัก 10% หรือมากกว่า ไว้เป็นเงินออมสำหรับแผนการในอนาคต เช่น เงินออมเพื่อเกษียณอายุ เป็นต้น จากนั้นค่อยนำส่วนที่เหลือไปใช้จ่าย 

 

ควบคุมการใช้จ่ายเงิน

ช่วงอายุสี่สิบกว่าๆ แม้จะเป็นช่วงที่มีรายได้สูง แต่ภาระค่าใช้จ่ายก็ยังอยู่ในระดับสูงด้วยเช่นกัน ซึ่งคุณสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ด้วยการทำงบดุลส่วนบุคคล และ งบรายได้และค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล อย่างสม่ำเสมอ  

 

บริหารภาระหนี้สิน

ในช่วงวัยนี้ภาระหนี้สินบางอย่างจะเริ่มหมดไป คงเหลือแต่การใช้บัตรเครดิตเพื่อการซื้อสินค้าและบริการในแต่ละเดือน และการชำระภาระหนี้สินระยะยาว เช่น ค่าผ่อนบ้าน ซึ่งคุณควรเร่งชำระหนี้จากการกู้เพื่อซื้อบ้าน ซึ่งเป็นหนี้ก้อนใหญ่ที่สุดให้หมด เพื่อลดภาระที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือนให้น้อยลง จะได้มีเงินเหลือไปออมและลงทุนเพื่อสร้างมั่งคั่งให้กับตนเองในอนาคตมากขึ้น

 

จากการทำงานหนักในช่วงที่ต้องสร้างรากฐานชีวิตและครอบครัวให้มั่นคง ในช่วงวัยสี่สิบควรให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพอย่างจริงจัง เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยที่รุนแรงในช่วงสูงวัย และยังเป็นการให้รางวัลกับตนเองที่ดีที่สุดอีกด้วย ซึ่งในช่วงนี้ควรวางแผนการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจร ทั้งในด้านอาหารการกิน การพักผ่อน การออกกำลังกาย การเดินทางท่องเที่ยว

 

ช่วงที่คุณอายุสี่สิบกว่าๆ ลูกของคุณจะเริ่มโตขึ้น เรียนในระดับที่สูงขึ้น แต่คุณจะพบว่ายิ่งเรียนในระดับที่สูงขึ้น ค่าใช้จ่ายก็ยิ่งเพิ่มขึ้น และมีแนวโน้มว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น คุณจึงควรที่จะวางแผนและเตรียมค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของลูกไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ จะได้ไม่ต้องวิ่งหาเงิน เพื่อมาชำระค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ตอนเปิดเทอม  

 

เมื่อชีวิตในด้านต่างๆ เริ่มลงตัว ก็ถึงเวลาที่จะเตรียมตัวเพื่อการเกษียณอายุอย่างจริงจังเสียที หลังจากที่เริ่มเก็บออมเงินมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นทำงาน โดยในช่วงวัยนี้อาจจะเริ่มต้นที่การกำหนดอายุที่ต้องการจะเกษียณ และแผนการหลังการเกษียณอย่างคร่าวๆ พร้อมทั้งติดตามข่าวสารและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ผู้สูงอายุพึงได้รับ ไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการจากรัฐบาลหรือจากองค์กรที่คุณทำงานอยู่ 

 

จากประสบการณ์ในการลงทุนที่สะสมมาในระยะหนึ่ง รวมกับประสบการณ์ชีวิตในด้านต่างๆ ที่ผ่านมาและรายได้เพิ่มมากขึ้น การลงทุนในช่วงอายุสี่สิบกว่านี้ จึงควรใช้เวลาค้นหาทางเลือกในการลงทุนที่เหมาะสมกับตัวเองให้มากขึ้น เพื่อปรับเปลี่ยน เพิ่มหรือลดน้ำหนักการลงทุนในสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ต่างๆ ในพอร์ตการลงทุน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายชีวิตหรือเป้าหมายทางการเงินที่ตนเองกำหนดไว้ 

 

วางแผนภาษี

ด้วยรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น การใช้ประโยชน์จากการวางแผนภาษีอย่างเหมาะสมจะช่วยให้คุณสามารถประหยัดเงินสดได้จำนวนหนึ่ง การวางแผนภาษีที่ดีควรเริ่มต้นตั้งแต่ต้นปีและทำอย่างต่อเนื่อง เริ่มจากการหาความรู้เกี่ยวกับมาตรการทางภาษี ทำความเข้าใจในลักษณะของเงินได้ประเภทต่างๆ ค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนทางภาษี เงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี และสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่างๆ ที่รัฐมอบให้ ทั้งนี้ การวางแผนภาษีมักจะเกี่ยวข้องกับแผนการทางการเงินด้านอื่นๆ เช่น การลงทุน การทำประกันชีวิต การผ่อนบ้าน เป็นต้น 

ที่มา : tsi-thailanddot
dot
dot
ทำความสะอาดในโรงงานทุกชนิด
dot
bulletปัดหยากไย่
bulletผนังไอโซวอล์ล ISO WALL
bulletถังน้ำมันเตา
bulletถังแป้ง
bulletเครื่องจักรต่างๆ
bulletการป้องกันฝุ่นในโรงงาน
dot
นโยบายรับประกันคุณภาพ
dot
bulletรับประกันคุณภาพ การให้ บริการทำความสะอาด
dot
สัมภาษณ์ Clean Plus ( Thailand ) Co.,Ltd.
dot
bulletหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ สัมภาษณ์ คุณบดินทร์ แสวงดี
bulletรายการชั่วโมงเศรษฐกิจ สัมภาษณ์ คุณบดินทร์ แสวงดี
bulletเวปดัง..สัมภาษณ์ คุณบดินทร์ แสวงดี
dot
บ. คลีน พลัส (ประเทศไทย) จำกัด ออกรายการ ต่างๆ
dot
bulletอาชีพสุดขีด กับ นางสาวไทยปี59
bulletออกรายการประเทศสวีเดน
bulletออกรายการ The Job ช่อง 5 “เดี่ยว-สุริยนต์” โชว์เสียว!! โรยตัวเช็ดตึก 10 ชั้น
bulletออกรายการ TNN 24
dot
ลูกค้าที่ให้บริการ
dot
bulletลูกค้าของเรา
dot
บริการแบบ One Stop Services
dot
bulletบริการทำความสะอาด โชว์รูม หรือร้านค้า ที่มี สาขาจำนวนมาก
dot
ตัวอย่าง ลูกค้าที่ให้บริการ
dot
bulletโรงงานรถยนต์ Honda
bulletโรงงงาน CP Ram
bulletปตท ศูนย์ฝีกอบรม
bulletโชว์รูม Maserati
bulletโชว์รูม VOLVO
bulletปัดหยากไย่โรงงาน ECCO
bulletพ่นกำจัดแมลงมุม โรงงาน ECCO
bulletอาคารธนาคาร ธกส
bulletปัดหยากไย่ บ.เสริมสุข สุราษฎร์ธานี
bulletปัดหยากไย่ บ.เสริมสุข ชลบุรี
bulletปัดหยากไย่ โรงงานรถยนต์ซุซูกิ
bulletปัดหยากไย่ โรงงานอายิโนโมโต๊ะ
bulletปัดหยากไย่ ขัดพื้น โรงงานยำยำ
bulletศูนย์กระจายสินค้า TCD
bulletสนามเทนนิส ราชกรีฑาสโมสร
bulletสนามฝึกซ้อม Golf The Pine
bulletปัดหยากไย่ โรงงานคาลบี้
bulletขัดพื้นลงแว็กกระเบื้องยาง บ. เกจิ ซังเกียว
bulletกระจกภายนอก ตึกเดลินิวส์
bulletถังน้ำมันเตา บริษัทคิวพี
bulletอาคารกระทรวงวัฒนธรรม
bulletอาคาร ZULEX
bulletทำความสะอาดผนัง โรงงานบางยี่ขัน
bulletลอกสติกเกอร์ และ ทำความสะอาดภายนอก ตึกสาขา AIS
bulletทำความสะอาดพรรคประชาธิปัตย์
bulletทำความสะอาดเครื่องจักร
bulletปัดหยากไย่ในโรงงาน
bulletบมจ.ผลิตไฟฟ้า
bulletทำความสะอาด Show Room TOYOTA
bulletอาคาร Exchange 34 ชั้น
bulletป้าย True Fitness
bulletป้ายธนาคารกรุงเทพ
bulletอาคาร BIOTEC สวทช.
bulletสาขา อิออน ธนสินทรัพย์
bulletอาคารวิทยาศาสตร์สิรินธร
bulletเสามงคล วัดพระธรรมกาย สูง 55 เมตร
bulletโรงงานกระดาษ Double A
bulletอาคาร ไทยรุ่งยูเนี่ยน คาร์
bulletธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ตึก 1-2 SkyLight รอบธนาคาร
bulletShow Room SB เฟอร์นิเจอร์
bulletBig Clean ซูซุกิ พระราม 3
bulletอาคาร Pack Food
bulletอาคาร TCC กลุ่มเบียร์ช้าง
bulletHSBC สาขาทองหล่อ
bulletเอสเพนาด รัชดา
bulletโรงงานซานมิเกล
bulletอาคาร Toys Mart
bulletหน้ากากร้าน Home Work
bulletShow Room ซีเมนต์ไทย ทั่วประเทศ
bulletอาคาร ธนชาต
bulletตึกอาคาร สูง 44 ชั้น
bulletอาคาร Rose Media
bulletShow Room เฟอร์นิเจอร์ Concept
bulletShow Room Mitsubishi
bulletShow Room TOYOTA
bulletShow Room Chevrolet
bulletศูนย์มะเร็งแห่งชาติ
bulletตึกใหม่ กรมการประกันภัย รัชดา 32
bulletร้านกาแฟ Amazon
bulletปตท.สำนักงานใหญ่
bulletปตท.ปั้มน้ำมัน
bulletโชว์รูม SUZUKI
dot
ตัวอย่างประเภทของการ ทำความสะอาด
dot
bulletทำความสะอาดโคมไฟ
bulletทำความสะอาดผ้าใบ เต้น ผ้าม่าน OutDoor
bulletทำความสะอาดถังน้ำมัน
bulletทำความสะอาดถังแป้ง
bulletทำความสะอาด อลูมิเนี่ยม คอมโพสิต
bulletทำความสะอาด โรงงาน โครงหลังคา ปัดหยากไย่
bulletทำความสะอาด โครงเหล็ก ในโรงงาน
bulletทำความสะอาด ป้าย Show Room ต่างๆ
bulletทำความสะอาดผนังไอโซวอลล์ : IsoWall
bulletทำความสะอาดบ่อน้ำพุ
bulletทำความสะอาด ขี้นก บนอาคาร
bulletทำความสะอาดลานจอดรถ ในห้างสรรพสินค้า
bulletทำความสะอาดมุ้งลวด
bulletทำความสะอาดพื้น
bulletทำความสะอาดเครื่องจักรโรงงาน
bulletทำความสะอาดเก้าอี้Office
bulletทำความสะอาดเก้าอี้พลาสติก
bulletทำความสะอาด Box ถังในโรงงาน
bulletทำความสะอาดแผ่นฝ้าในที่สูง
bulletทำความสะอาด กระจก ในที่สูง
bulletทำความสะอาดพื้น
bulletทำความสะอาด Solar Cell โซล่า เซล Solar Farm
bulletทำความสะอาด ลอกสติกเกอร์ ในที่สูง
bulletทำความสะอาด หลังคาอะคิลิก
bulletทำความสะอาด กระเบื้ยงโมเสค
bulletทำความสะอาด หินทราย ภายนอกอาคารสูง
dot
ตัวอย่าง Before & After
dot
bulletผ้าใบ เต้น
bulletผนังไอโซวอล์ล
bulletพื้นภายในอาคาร และ ภายนอก
bulletหินทราย อาคารราชกรีฑาสโมสร
bulletComposite และ กระจก อาคารต่างๆ
bulletShow Room Mitsubishi
bulletShow Room Chevrolet
bulletShow Room SB Furniture
dot
ทำความสะอาดโรงงาน หลังน้ำท่วม
dot
bulletทำความสะอาดโรงงานหลังน้ำท่วม
bulletโรงงานหลังน้ำท่วม ก่อน-หลัง พิสูจน์ ได้ด้วยผลงาน
bulletรั้ว รอบโรงงาน สะอาดได้ชั่วพริบตา
bulletลานปูน 20 ไร่ สะอาดไร้ที่ติ
bulletขัดแบบนี้ สะอาดหมดจด
dot
บ. คลีน พลัส (ประเทศไทย) จำกัด นำเข้า Water Coat จากประเทศญี่ปุ่น
dot
bulletออก Booth งานสถาปนิก 54
bulletWater Coat คืออะไร
bulletองค์ประกอบของ Water coat
bulletเหตุผลในการเลือก Water Coat
bulletประโยชน์ของ Water Coat
bulletตัวอย่าง coating
dot
dot
bulletเคลือบกระจกเพื่อป้องกันความร้อน
dot
เคล็ดไม่ลับ วิธีทำความสะอาด
dot
bulletทำความสะอาดรถยนต์
bulletวิธีทำความสะอาดสีที่เปื้อนหน้าต่างผลมาจากการทาบ้าน
bulletวิธีทำความสะอาดคราบน้ำมันบนพื้นปูนซีเมนต์ให้สะอาดเอี่ยม
bulletวิธีทำความสะอาดรอยดินสอหรือดินสอเทียนที่ติดบนวอลล์เปเปอร์
bulletวิธีทำความสะอาดพื้นที่ทำด้วยไวนิลให้สะอาดหมดจด
bullet วิธีทำความสะอาดคราบสกปรกที่เปื้อนกระเบื้องเคลือบ
bulletวิธีทำความสะอาดพื้นโรงรถที่เปื้อนน้ำมันเครื่อง
bullet10 วิธีทำความสะอาดบ้าน
bulletวิธีทำความสะอาดกระจก เช็ดกระจกอย่างไร? ให้สะอาด
bulletแนะนำวิธีล้างรถ ทั้งภายนอกและภายใน
bulletทำความสะอาดตุ๊กตาหมี
bulletการทำความสะอาดที่นอน
bulletทำไมต้องทำความสะอาดครั้งใหญ่ก่อนตรุสจีน
dot
ประกันภัยที่จำเป็นสำหรับทรัพย์สิน
dot
bulletการประกันภัยทรัพย์สิน (Property Insurance)
bulletประกันอัคคีภัย
bulletการประกันการเสี่ยงภัยทุกชนิด
dot
สูตรสำเร็จ.....ใช้ชีวิตอย่างมีสไตล์
dot
bullet20 เริ่มต้นฝันที่เป็นจริง
bullet30 สร้างรากฐานเพื่อความมั่นคง
bullet40 ค้นหาการหารายได้ที่เหมาะสม
bullet50+ สร้างรายได้ จัดการความเสี่ยงให้สมดุล
dot
ข้อคิดดีๆ ของผู้บริหารชั้นนำ ของประเทศไทย
dot
bulletคุณธนินท์ เจียรวนนท์
bulletคุณเจริญ สิริวัฒนภักดี
bulletคุณอนันต์ กาญจนพาสน์
bulletท่านผู้หญิงนิรมล สุริยสัตย์
bulletคุณโพธิ์พงษ์ ล่ำซำ
bulletคุณพรเทพ พรประภา
bulletคุณไชยวัฒน์ เหลืองอมรเลิศ
dot
Idea ดีๆ สำหรับวันสบายๆ
dot
bulletนิทานกระต่ายกะเต่า ฉบับ MBA
bulletBlue Ocean Strategy
bulletนวัตกรรมด้วยวิธีคิดแบบ BLUE OCEAN
bulletข้อคิดของ ซีอีโอ
bulletBrand Extension การรุกคืบเพื่อขยายผลกิจการ
bulletเรื่อง ของ บักหม่อง
bulletการจัดการทางการเงินและการจัดการความมั่งคั่ง
dot
เกร็ดความรู้ต่างๆ
dot
bulletเกร็ดความรู้ 5ส
dot
บริการต่างๆ จากลูกค้า ที่ใช้บริการ ( ฝากข้อมูลฟรี )
dot
bulletInsure Plus ประกันรถยนต์
bulletต่อทะเบียนรถ ทุกชนิด
dot
สมัครสมาชิกเพื่อรับข่าวสาร

dot
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ด้วยเพราะความสะอาดเป็นสิ่งจำเป็น ที่จะถูกละเลยไปไม่ได้ เพิ่มเติมเต็มความสมบูรณ์ของสถานที่ ให้..เรา...บริการทำความสะอาด ในสถานที่ของท่าน ... พบกับ การบริการทำความสะอาด ที่หลากหลาย ที่จะทำให้สถานที่ของท่าน พร้อมที่จะให้บริการกับลูกค้า หรือการพักผ่อนของคุณ เป็นชั่วโมงที่ไม่ธรรมดา ติดต่อที่ Email : cleanplusthailand@gmail.com หรือ ติดต่อ คุณรัตนา 085.552.3000